top of page

מיינדפולנס

שפת הקשב

מיינדפולנס היא שיטת מדיטציה התורמת לויסות רגשי

והגברת המודעות העצמית.

ב-20 שנה האחרונות יותר ויותר בתי ספר ברחבי העולם

מכניסים את תרגול המיינדפולנס ככלי מרכזי לשיפור האקלים הבית ספרי.

מחקרים רבים שנעשו בתחום החינוך מעידים על ירידה

במקרי האלימות בבית הספר לצד שיפור בתחושת המוגנות

ובתחושת השייכות לבית הספר.

שיטת המיינדפולנס היא למעשה אימון בניהול העולם הפנימי של האדם.

העקרונות הבסיסיים של השיטה הם:

1. התמקדות הרגע הזה.

2. התבוננות בנשימה ובתחושות הגוף.

3. מודעות למחשבות ולרגשות שעולים בי.

4. תרגולי נשימה שעוזרים בויסות רגשי.

אורך התוכנית הוא 9 מפגשים של חצאי כיתה לאורך 9 שבועות.

כל מפגש הוא 45 דקות.

בנוסף מומלץ כי צוות בית הספר יקבל 3 מפגשים של 45 דקות ללימוד מיינדפולנס עבור צוות ההוראה. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות

ליונתן מנחם

0528.966939

או במייל

yonatan7007@hotmail.com

bottom of page