top of page

כוחו של הרגע הזה

כוחו של הרגע הזה,

בשלב הראשון במסע פנימה

אנו מבקשים לשים את תשומת הלב

ברגע הזה.

הרגע הזה בשלב הראשון הוא הדברים שאנו

קולטים בחושים שלנו עכשיו.

המראה של הסביבה שלנו,

הקולות שיש ברקע,

הריח של האויר,

הטעם שיש לנו בפה,

התחושה של הגוף.

בשלב הבא אנו מבקשים לשים לב

ל ר ו ו ח י ם.

מענין שבעברית המילה רוח ורווח מאוד קרובות.

הרוח נוכחת היכן שמפנים לה מקום.

ברווחים.

אם נשים רגע לב

לרווח הסמוי שיש בין הדברים,

לחלל של החדר,

לשקט שבין הצלילים,

לרווח שבין המילים,

למרחב הפנוי שהוא רובד עמוק

הקיים תמיד וזמין תמיד עבורנו.

לכן השתמשו מורים רבים לתאר

את המימד הרוחני ואת השקט הפנימי

במילה "שמיים".

"השמיים שבתוכנו".

או במילותיה של פמה צודרון

"אתם השמיים, כל השאר זה רק מזג האויר"

"You.are the sky, everything else is just the weather"

מהם השמיים?

הם הרווח הגדול של הקיום.

כשאנו מסתכלים אל השמים,

לרגע קט המחשבה נעצרת,

ואנו שבים אל עצמנו,

אל העצמי שהוא מעבר לסיפור שלי.

מעבר לתפקידים שלי,

מעבר לנסיבות המשתנות.

חוזרים אל השקט,

אל הפלא של הקיום שלנו,

שלא ניתן להגדירו במילים.

לנשום לרווחה,

להתרווח,

לנוח ברווח שקיים ברגע הזה ממש.

חיבוק גדול באשר תהיו

❤️☯️

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page