top of page

כוחו של הרגע הזה

כוחו של הרגע הזה,

בשלב הראשון במסע פנימה

אנו מבקשים לשים את תשומת הלב

ברגע הזה.

הרגע הזה בשלב הראשון הוא הדברים שאנו

קולטים בחושים שלנו עכשיו.

המראה של הסביבה שלנו,

הקולות שיש ברקע,

הריח של האויר,

הטעם שיש לנו בפה,

התחושה של הגוף.

בשלב הבא אנו מבקשים לשים לב

ל ר ו ו ח י ם.

מענין שבעברית המילה רוח ורווח מאוד קרובות.

הרוח נוכחת היכן שמפנים לה מקום.

ברווחים.

אם נשים רגע לב